یازدهمین مسابقه بزرگ وبسالی

جهت ثبت امتیاز: آیدی پیج خود را وارد نموده و سپس اسکرین شات استوری خود را بارگذاری کنید، بعد روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

جهت انتخاب اسکرین شات کلیک کنید

‌ ‌ ‌

قوانین مسابقه:

  • بعد گذشتن 20 ساعت از استوری، از آن اسکرین شات گرفته و ارسال کنید. (درصورتی که قبل از 20 ساعت باشد امتیاز شما ثبت نخواهد شد)
  • به هیچ عنوان استوری خود را پاک نکنید، زیرا در صورت برنده شدن ما آرشیو اینستاگرام شما را چک می کنیم و درصورت نبودن استوری، جایزه به شما تعلق نخواهد گرفت.

‌ ‌ ‌