دهمین مسابقه بزرگ وبسالی

جهت ثبت امتیاز: آیدی پیج خود را وارد نموده و سپس اسکرین شات استوری و یا پست خود را بارگذاری کنید، بعد روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

جهت انتخاب اسکرین شات کلیک کنید

توجه: اسکرین شات شما از پست و یا استوریتان حتما باید بعد از 24 ساعت گرفته شده باشد، و سپس ارسال شود.