درباره موسسه آموزشی وبسالی

رسالت ما، موفقیت شماست

موسسه آموزشی وبسالی در سال 1394 تاسیس گردید، هدف این سازمان آموزش راه اندازی کسب و کار به عموم مردم پایه گذاری شد؛ و در همین راستا ما تا کنون توانسته ایم باعث رشد 150 هزار نفر باشیم و بیش از 12 هزار کسب و کار را به رشد درآمد چند برابری برسانیم.
همچنین دانشپذیران ما توانسته اند بیش از 1100 استارت آپ را پایه گذاری کنند، که این از افتخارات بزرگ ما محسوب می شود.

10536 دانشپذیر دوره ها
3650 ساعت آموزش
250000 اعضا