مهشید حسینی

همکاری وبسالی و مهشید حسینی scaled

طراحی سایت مهشید حسینی

سایت مهشید حسینی یک مرکز جامع برای آموزش تمام زمینه های آرایشی و زیبایی است که بروزترین تکنیک ها را ارائه می دهند. این مجموعه معروف یکی از پیشتازان در زمینه آموزش هنرهای مربوط به زیبایی است که کاملاً در بین هموطنان شناخته شده است.

در تصویر زیر فضای کلی از سایت و المان های به کار رفته در طراحی سایت مهشید حسینی را مشاهده می کنید.
مهشید حسینی
اشتراک گذاری: